TOPlist

Společné projekty: portál Rakšice.cz | FC Rakšice | SDH Rakšice

csende

Novinky

Napouštění bazénů
Napouštění bazénů https://www.mountfield.cz/bazen-swing-mini-3-66x0-76m-3bna1172

Informace k napouštění bazénů

Tisk Email
(0 hlasů)

Vodárenská akciová společnost, a. s., vydala pokyny k naouštění bazénů.

Před napoštěním bazénu si uvědomte, že:

  1. Stejný nápad má v tyto dny i množství Vašich sousedů. Na malé obci je kapacita vodojemu asi 50 m3. Váš bazén o průměru 3,5m a hloubky 1m má objem 9,6m3. Když se začne napouštět takových bazénů několik naráz a ještě k tomu v době vrcholícího odběru z vodovodu, může dojít k velkým problémům s dodávkou vody do nemovitosti v obci.
  2. Při plném otevřeném ventilu na vodovodní přípojce dojde k zrychlení pohybu vody v potrubí vodovodu i v potrubí Vaší přípojky. V potrubí jsou usazené inkrusty, drobný nezávadný zákal atd., při zrychleném proudění může dojít k rozvíření zakalení vody nejen v právě napuštěném bazéně, ale i v potrubí vodovodu, což bude nepříjemné nejen pro Vás, ale i pro Vaše sousedy.

Jak napustit bazén a nezpůsobit problémy?

  1. Pokud máte pochybnostia nevíte, zda lze napouštět, zeptejte se. Na Váš dotaz Vám poradí pracovníci jednotlivých provozů vodovodů, popř. dispečer.
  2. Bazén lze napustit nejen z Vaší vodovodní přípojky, ale i navézt v krajním případě autocisternou. Kontakt na pracovníka, který zajistí cisternu, je opět na jednotlivých provozech, popř. v mimopracovní době u dispečera. Cisterna slouží prioritně pro nouzové zásobování, její použití pro napouštění bazénů vychází z možností provozu vodovodů.
  3. Zvolte ten správný čas pro napouštění. Nejlepší den pro napouštění z vodovodu je ten, kdy není teplé počasí. Nejlépe ve všední dny mimo svátky, soboty a neděle. Tímto opatřením je menší pravděpodobnost, že stejný nápad uskuteční více majitelů bazénů. Denní doba je nejvhodnější mimo odběrovou špičku, tedy mezi 21:00 – 05:00 hodinou.
  4. Zvolte ten správný postup napouštění. Pokud jste si objednali autocisternu, je vše jasné. Pokud napouštíte z vodovodu pro veřejnou potřebu, otevřete kohoutek pouze částečně, nedojde tak k zakalení, poklesu tlaku ve vodovodní síti atd. Pokud možno, napouštějte bazén postupně více dní vždy přes noc.

 

Zdroj: http://www.vodarenska.cz/cs/uzitecne-informace/napousteni-bazenu

Naposledy upraveno 02.06.2019 11:43