TOPlist

Společné projekty: portál Rakšice.cz | FC Rakšice | SDH Rakšice

csende
Městská část

Městská část

Tisk Email
(0 hlasů)

Po staletí bývaly samostatnou a poměrně velkou českou vesnicí na předpolí převážně německého města. Rakšice se poprvé zmiňují v roce 1234, kdy moravský markrabě Přemysl ves daroval špitálu sv. Františka v Praze. Majetek špitálu záhy připadl řádu křižovníků z červenou hvězdou na Hradišti u Znojma.

Křižovníci Rakšice během 14. století ztratili ve prospěch krumlovské vrchnosti. Patronát zdejšího kostela si zřejmě ještě dlouho ponechali. Svědčí pro to znak křižovníků v rakšickém kostele.. Když Jindřich z Lipé roku 1369 prodával krumlovské panství pánům z Kravař, objevila se ves Rakšice se dvorem ve výčtu prodávaného majetku. Odtud byly Rakšice napořád při krumlovském panství. Již ve 14. století býval v Rakšicích svobodný či manský dvůr, na kterém seděl v roce 1388 Maršík z Rataj. V letech 1424-1438 se uvádí jeho syn Markvart, který se psal také Markvart z Rakšic a jenž byl horlivým stoupencem husitů. Snad tentýž dvůr získali roku 1661 od Ferdinanda Jana z Lichtenštejna řeholníci z krumlovského kláštera. Na rakšickém hospodářském dvoře si založili roku 1677 pivovar. Od zániku vrchnostenské správy v roce 1848 byly Rakšice spojeny s Moravským Krumlovem, s výjimkou období 1869-1919, kdy byly samostatnou obcí. V letech 1938-1945 byly Rakšice spolu s Krumlovem také součástí tzv. třetí říše. Kostel sv. Vavřince. Jednolodní stavba s hranolovou věží s cimbuřím stojí na vyvýšeném místě na návsi. Podle odborné literatury pochází z doby kolem roku 1500. Dochované architektonické prvky však svědčí o starším založení kostela v období rané či vrcholné gotiky. Kostel založili pravděpodobně již ve 13. století křižovníci z červenou hvězdou, i když o tom nemáme žádné písemné svědectví. Kamenné památky. U kostela jsou památkově chráněný kříž z roku 1824 a socha sv. Jana Nepomuckého datovaná rokem 1773. Křížový kámen v místě zvaný „Cyrilometodějský“ se nachází v Krumlovském lese asi 2 kilometry východně od Rakšic. Stojí při staré vozové cestě přes les do Vedrovic asi 200 metrů od okraje lesa. Podobné kamenné památky bývají z 15.-17. století. S cyrilometodějskou tradicí byl kámen spojen zřejmě až druhotně v 19. století. Těžba uhlí. V 19. století probíhala v Rakšicích těžba uhlí nevelkého rozsahu. Místem dolování byly výchozy hornin na břehu řeky jihozápadně od obce naproti bývalému mlýnu „Témil“ (Teichmühle). Rakšické mokřady. Navrhovaná přírodní památka k ochraně přirozených olšin a slatinných luk leží asi 2 kilometry jižně od Rakšic. Na místě známém v okolí jako „Slatiny“ našlo příhodné místo k životu ně- kolik druhů chráněných rostlin a živočichů. Podmáčené slatinné půdy podobné rašelině jsou místy několik metrů hluboké. Matézák. Nevelká lokalita stepní květeny na slepencové stráni nad silnicí z Rakšic do Krumlova. Brzy zjara tady můžete vidět žluté květy křivatce českého, později také hvězdnici zlatovlásek nebo kavyl vláskovitý. Pokud budete mít štěstí, můžete v prosluněném babím létě zahlédnout vzácného a pestře zbarveného pavouka stepníka rudého. Durdice. Severní části Rakšic oddělené od vesnice potokem se říká Durdice. Na konci 18. století zde bylo jen jedno stavení. Zástavba se rozvinula až v průběhu století následujícího. Podle místní pověsti založil Durdice pastýř Durda, který tu pásl dobytek.

Autoři: Bronislav a Eva Grunovi, Petrovice u M. Krumlova

 

Současnost Rakšice jsou částí města Moravského Krumlova. Žije zde 789 obyvatel (údaj k datu 18.1.2010). Na území Rakšic je vybudována čistička odpadních vod, plynofikace, vodovod a kanalizace. V lokalitě na ul. Polní probíhá výstavba rodinných domů, v roce 2006 byl kompletně rekonstruován objekt mateřské školy. V průběhu let 2004 – 2006 probíhala rekonstrukce kostela sv. Vavřince včetně úpravy okolí a nasvícení kostela. V letech 1999 – 2006 byla provedena kompletní rekonstrukce Orlovny na ul. S.K.Neumanna, pro sportovní aktivity  je možno využívat víceúčelové hřiště, tenisové kurty, hokejbalové hřiště s mantinely a dětské hřiště. V prosinci 2009 byla dokončena přístavba Hasičské zbrojnice. V Rakšicích  je v provozu prodejna smíšeného zboží a pohostinství-Sport areál. Rakšická mládež každoročně koncem září pořádá tradiční Václavské hody. K dalším akcí, které v Rakšicích probíhají,  patří akce pro děti – Dětský maškarní ples, Dětský den, Josefský košt, Vítání léta, taneční zábavy a plesy v Orlovně. Aktivně zde působí jednotka Sboru dobrovolných hasičů a fotbalový klub FC Rakšice.

Autoři: M. Brücková, odbor školství a kultury MěÚ    


Převzato ze stránek: http://www.mkrumlov.cz/mistni-cast-raksice.html

Naposledy změněno pondělí, 17 prosinec 2018 05:09

Více z této kategorie: Železniční stanice »

Reklama